برگزاری مزایده فوق‌العاده خودروهای سبک و سنگین وارداتی از ۲۳ مهرماه

تهران- ایرنا- طبق تقویم مزایده سراسری فوق‌العاده ۵۸۱ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خودروهای سبک و سنگین وارداتی از ۲۳ مهرماه عرضه می‌شود.

تهران- ایرنا- طبق تقویم مزایده سراسری فوق‌العاده ۵۸۱ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، خودروهای سبک و سنگین وارداتی از ۲۳ مهرماه عرضه می‌شود.مقاله اصلی