۲۰۲۷ مزایده – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک- خدمات

آگهی مزايده عمومی یک مرحله‌ای           مزايده شماره : ۶-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در نظر دارد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به ” واگذاری خدمات سرپايي داروخانه بیمارستان اميركبير اراك ” از طریق اجاره به اشخاص […]

آگهی مزايده عمومی یک مرحله‌ای          

مزايده شماره : ۶-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک در نظر دارد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به ” واگذاری خدمات سرپايي داروخانه بیمارستان اميركبير اراك ” از طریق اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

مهلت خرید اسناد: ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۰لغایت ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۵

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسنادمزايده : اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان ساعت اداری  ۱۵:۰۰ روز دوشنبه ۰۶/۱۰/۱۳۹۵

سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب حساب شماره ۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰ بانک رفاه کارگران  در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک به مبلغ  ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مزايده به اراک خيابان شهيد شيرودي ميدان پرستاربيمارستان اميركبير امور اداري  و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز سه‌شنبه مورخ۱۳۹۵٫۱۰٫۰۷ راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مزايده جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.

 

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک