میزان هزینه‌های جاری در بودجه ۹۶ بالا است

میزان هزینه‌های جاری در بودجه ۹۶ بالا است عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بالا بودن میزان هزینه‌های جاری در بودجه سال ۹۶گفت: تدوین لایحه بودجه سال آینده براساس برنامه ششم توسعه انجام نشده است. احمدامیرآبادی‌فراهانی در گفت‌‌وگو با خانه ملت، درباره بودجه سال ۹۶ گفت: یکی از نکات منفی لایحه بودجه […]

میزان هزینه‌های جاری در بودجه ۹۶ بالا است

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بالا بودن میزان هزینه‌های جاری در بودجه سال ۹۶گفت: تدوین لایحه بودجه سال آینده براساس برنامه ششم توسعه انجام نشده است.

احمدامیرآبادی‌فراهانی در گفت‌‌وگو با خانه ملت، درباره بودجه سال ۹۶ گفت: یکی از نکات منفی لایحه بودجه سال آینده این است که هزینه‌های جاری در این بودجه بالا در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که ادامه داد: تدوین لایحه بودجه سال آینده براساس برنامه ششم توسعه انجام نشده، این درحالی است که دولت می‌توانست با توجه به اهمیت برنامه ششم توسعه، بودجه ۹۶ را با تأخیر به مجلس تقدیم کند تا الزامات برنامه ششم توسعه در لایحه بودجه رعایت شود و مجلس این موضوع را می‌پذیرفت. اما دولت امسال ۱۴در آذرماه لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرد، من فکر می‌کنم در ارایه بودجه سال ۹۶ دولت یک حالت لجبازی داشت.

امیرآبادی‌فراهانی، ادامه داد: توجه به درآمدهای مالیاتی از نکات مثبت بودجه سال ۹۶ است.

 

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی یادآور شد: البته نباید نرخ مالیاتی افزایش یابد، بلکه پایه‌های مالیاتی رشد کند.