۲۰۲۸ مناقصه – موسسه سازندگي بعثت-مصالح پوسته

مرحله دوم آگهي مناقصه عمومي نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح حدود ۳۰۰٫۰۰۰ تن مصالح پوسته با فاصله حمل ۲۱ کیلومتر  محل اجرای پروژه: […]

مرحله دوم

آگهي مناقصه عمومي

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳

موضوع مناقصه: عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح حدود ۳۰۰٫۰۰۰ تن مصالح پوسته با فاصله حمل ۲۱ کیلومتر

 محل اجرای پروژه: سد مخزنی سومار (استان کرمانشاه، ۲۵ کیلومتر مانده به شهرستان سومار)

مدت پیمان: پنج (۵) ماه.

تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسيج كرمانشاه با كد شعبه ۲۴۳۵۶ بنام واحد اجرايي بعثت (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت) در ساعت‌های اداری تا ۹۵٫۰۹٫۲۵ نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ ۰۹۵٫۱۰٫۰۴ اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به نشانی مناقصه‌گذار تحویل و رسید دریافت دارند.

ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یکصد ميليون ريال) و به صورت ضمانت‌نامه بانكي (به نام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) – بدون پسوند و يا پيشوند) و يا واريز وجه نقد به شماره حساب قيد شده فوق (بنام واحد اجرايي بعثت).

-داشتن مالکیت حداقل چهل درصد ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای پروژه و اجرای کار مشابه، جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.