۲۰۲۸ مزایده – شرکت پالایش نفت بندرعباس- انواع ابزارآلات مستعمل

آگهی فراخوان مزایده عمومی مجدد نوبت دوم شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد انواع ضایعات و کالاهای، مستعمل و اسقاطی ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. شماره مزایده شرح کالا ۰۰۷/۹۴ انواع تیوب‌های آلیاژی، انواع ابزارآلات مستعمل،‌ لوازم مستعمل آتش نشانی و ابزارآلات کارگاهی و مستعمل ۱-علاقمندان به شرکت در مزایده می‌توانند از روز […]

آگهی فراخوان مزایده عمومی مجدد

نوبت دوم

شرکت پالایش نفت بندرعباس در نظر دارد انواع ضایعات و کالاهای، مستعمل و اسقاطی ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.

شماره مزایده

شرح کالا

۰۰۷/۹۴

انواع تیوب‌های آلیاژی، انواع ابزارآلات مستعمل،‌ لوازم مستعمل آتش نشانی و ابزارآلات کارگاهی و مستعمل

۱-علاقمندان به شرکت در مزایده می‌توانند از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۱ لغایت ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۵ (به استثنای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) از ساعت ۸ صبح الی
 
۳۰/۱۱ برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد مزایده و بازدید از کالاها به آدرس: بندرعباس-کیلومتر ۲۵ جاده غرب شهرستان بندرعباس،‌ پالایشگاه نفت بندرعباس، 
 
ساختمان مرکزی،‌ امور پیمانها و حقوقی، اتاق ۱۳۵ مراجعه نمایند.

۲-تاریخ و محل تحویل پاکات پیشنهاد مالی: روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۸ حداکثر تا ساعت ۱۵ بعد از ظهر و محل تحویل ساختمان مرکزی، کمیسیون معاملات، اتاق

شماره ۲۰۳ می‌باشد.

۳-تاریخ و محل گشایش پاکات پیشنهاد مالی: روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۹ ساعت ۱۵ در محل ساختمان مرکزی پالایشگاه- کمیسیون معاملات، اتاق شماره ۲۰۳

می‌باشد. حضور مزایده‌گران در جلسه گشایش پاکات مالی بلامانع خواهد بود. (احتمال تغییر زمان گشایش پیشنهادات مالی می‌باشد)

۴- میزان سپرده شرکت در مزایده‌ فوق ۱۰ %(ده درصد) کل مبلغ پیشنهادی می‌باشد.

۵-مقدار هر یک از اقلام مزایده و سایر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

۶-خریدار علاوه بر پرداخت کل مبلغ خرید اقلام، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده می‌باشد.

۷-این شرکت در رد یا قبول هر یک و تمامی پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.

۸-تلفن‌های تماس: ۵-۳۳۵۶۴۱۸۰ (۰۷۶) داخلی ۳۱۴۹ و ۳۱۵۷

سایت اینترنتی ما: WWW.SHANA.IR               WWW.BAORCO.IR

روابط عمومی شرکت پالایش نفت بندرعباس