۲۰۲۹ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند- خرید تجهیزات

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله‌اي) شماره (۵۰-۹۵) ۱)دستگاه برگزاركننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند ۲)موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سرور وکلاینت با شرایط مندرج در اسناد مناقصه ۳)شرايط شركت در مناقصه: كليه اشخاص حقوقی دارای مجوز از شورای عالی انفورماتیک ۴) مدت و محل انجام كار: ۱۵ روز- کتابخانه دانشگاه ۵)مدارك لازم […]

آگهي مناقصه عمومي (يك مرحله‌اي) شماره (۵۰-۹۵)

۱)دستگاه برگزاركننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

۲)موضوع مناقصه: خرید تجهیزات سرور وکلاینت با شرایط مندرج در اسناد مناقصه

۳)شرايط شركت در مناقصه: كليه اشخاص حقوقی دارای مجوز از شورای عالی انفورماتیک

۴) مدت و محل انجام كار: ۱۵ روز- کتابخانه دانشگاه

۵)مدارك لازم جهت خريد اسناد مناقصه :

الف) واريز مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ريال به شماره حساب ۲۱۷۸۱۶۲۱۹۸۰۰۷ بانك ملي (سيبا) و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir

ج) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۳۹۵۲۵۲-۰۵۶ تماس حاصل فرمایید.

۶)نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ ۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال يا چك تضمين شده بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره ۲۶۴۳۸۵۶ بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)

۷)مهلت خريد اسناد: از تاریخ ۹۵٫۰۹٫۲۱ لغایت ۹۵٫۰۹٫۲۵

۸) مهلت تحويل اسناد: ۹۵٫۱۰٫۰۷

۹)محل تحويل اسناد: خراسان جنوبي دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.

۱۰)  محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاكتها: سالن معاونت توسعه- مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۸- ساعت ۱۰صبح

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آئين‌نامه مالي معاملاتي خويش مختار مي‌باشد.

توجه: جهت دریافت پیامکهای مناقصات خرید تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی می‌توانید عدد ۲۵ را به شماره ۳۰۰۰۴۸۴۸۷۷ ارسال فرمایید.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند