«شاپ کارت ملت» به بازار آمد

«شاپ کارت ملت» به بازار آمد بانک ملت در راستای تکمیل سبد خدمات بانکی و ارایه خدمات نوین به مشتریان نسبت به طراحی کارت اعتباری جدید تحت عنوان«شاپ کارت ملت» و راه‌اندازی شبکه فروشگاهی «ملت شاپ» اقدام نموده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، کارت‌های اعتباری«شاپ کارت»، صرفاً در پایانه‌های فروشگاهی طرف قرارداد و عضو شبکه اعتباری […]

«شاپ کارت ملت» به بازار آمد

بانک ملت در راستای تکمیل سبد خدمات بانکی و ارایه خدمات نوین به مشتریان نسبت به طراحی کارت اعتباری جدید تحت عنوان«شاپ کارت ملت» و راه‌اندازی شبکه فروشگاهی «ملت شاپ» اقدام نموده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، کارت‌های اعتباری«شاپ کارت»، صرفاً در پایانه‌های فروشگاهی طرف قرارداد و عضو شبکه اعتباری پرداخت ملت (ملت شاپ) قابل استفاده می‌باشند.

 

بر این اساس مشتریان می‌توانند در صورت استفاده از اعتبار کارت و انجام مراحل خرید نسبت به تسویه بدهی­ به صورت تقسیطی در قالب عقد مرابحه و یا بازپرداخت یک‌جا اقدام نمایند.