حق رأی شورای‌رقابت در ماجرای افزایش اینترنت

سخنگوی شورای‌رقابت، درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت، با اشاره به اینکه در گذشته نیز این شورا به موضوع تعرفه‌های اینترنت (البته پیرامون میزان و شرایط دسترسی) ورود کرده، تأکید کرد که اینترنت بازاری انحصاری تشخیص داده شده و با توجه به وظیفه شورای‌رقابت برای ورود به بازارهای انحصاری، جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار […]

سخنگوی شورای‌رقابت، درباره موضوع افزایش تعرفه اینترنت، با اشاره به اینکه در گذشته نیز این شورا به موضوع تعرفه‌های اینترنت (البته پیرامون میزان و شرایط دسترسی) ورود کرده، تأکید کرد که اینترنت بازاری انحصاری تشخیص داده شده و با توجه به وظیفه شورای‌رقابت برای ورود به بازارهای انحصاری، جلساتی با حضور معاون اقتصادی شورا برگزار می‌شود تا نظارت بر عملکرد‌ها وجود داشته باشد. به گزارش ایسنا، سپهر دادجوی‌توکلی؛ در گفتگویی خبری، در رابطه با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، اظهار کرد: این موضوع توسط تنظیم‌گر بخشی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اتفاق افتاده است؛ چنانچه تنظیم‌گر بخشی نتواند به تکالیف خود، درست عمل کند، شورای‌رقابت براساس شکایت مردمی یا تشخیص خود، ورود خواهد کرد. سخنگوی شورای‌رقابت، ادامه داد: مردم از طریق سامانه ۱۹۵ می‌توانند شکایت‌های خود را ثبت کنند؛ ورای آن از طریق خود شورای‌رقابت نیز می‌تواند اقدام کرده و شورا نظارت بر این عملکرد خواهد داشت. وی افزود: معاونت اقتصادی در شورا داریم که مکرراً جلساتی را برگزار می‌کنند و در رابطه با همین افزایش تعرفه نیز در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت؛ سپس با صلاحدید شورای‌رقابت وارد صحن شورا خواهد شد و در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌‌ها عدول شده باشد، حتماً شورا رسیدگی خواهد کرد. دادجوی‌توکلی؛ تصریح کرد: در هر دو حوزه‌ عدول از ۳۴ درصد و حتی بررسی درست بودن یا نبودن همین عدد ۳۴، شورای‌رقابت صاحب رأی خواهد بود و تصمیم‌گیری خواهد کرد. این مقام مسئول، در شورای‌رقابت، ضمن تأکید بر اینکه وظیفه شورای‌رقابت ورود به بازارهای انحصاری دارای رویه‌های ضد رقابتی، است، گفت: می‌دانیم که اینترنت چه ثابت و چه همراه، یک بازار انحصاری تشخیص داده شده است. شورای‌رقابت یکبار در مصوبه ۶۲۳ به این موضوع ورود کرد که آن زمان، جنس این رویه ضدرقابتی، از جنس قیمت نبود و موضوع به میزان و شرایط دسترسی برمی‌گشت. وی افزود: براساس مصوبه ۶۲۳ شورای‌رقابت، اپراتور‌ها ملزم شدند که میزان بسته‌های خود را متنوع کرده و از نظر زمان‌بندی، مقدار و حجم نیز تغییراتی ایجاد کنند. همچنین در مورد دسترسی بازار، شبکه‌های سیم مسی و… نیز ورود داشته‌ایم؛ اما در مورد افزایش تعرفه بسته‌ها، همان‌طور که اشاره شد، موضوع از سوی تنظیم‌گر بخشی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اتفاق افتاد.