۲۰۳۲ مناقصه – موسسه سازندگي بعثت- حمل نازل‌های تصفیه‌خانه

مرحله اول آگهي مناقصه عمومي نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تهیه و حمل نازل‌های تصفیه‌خانه آب کرمانشاه از شرکت KSH آلمان ردیف شرح تعداد ۱ Filter nozzeles of pp typ D-36X0 […]

مرحله اول

آگهي مناقصه عمومي

نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گذار: موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهارراه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار: ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳

موضوع مناقصه: تهیه و حمل نازل‌های تصفیه‌خانه آب کرمانشاه از شرکت KSH آلمان

ردیف

شرح

تعداد

۱

Filter nozzeles of pp typ D-36X0 , 2-1:WW-30-250

۹۵٫۰۰۰

۲

Sleeve for concretefloors of pp typ B32-1:WW-100

۹۰٫۰۰۰

۳

Cap of PE typ EA

۱۵٫۰۰۰

۴

Screw of pp typ SR tread 1:WW-45mm long

۱۰٫۰۰۰

محل اجرای پروژه: شهرستان کرمانشاه

مدت پیمان: دو (۲) ماه.

تاریخ، مهلت، مبلغ و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می‌توانند ضمن واریز مبلغ یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسيج كرمانشاه با كد شعبه ۲۴۳۵۶ بنام واحد اجرايي بعثت (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت) در ساعت‌های اداری از تاریخ ۹۵٫۰۹٫۲۴ تا ۹۵٫۱۰٫۰۲ نسبت به خرید و دریافت اسناد، از دفتر قراردادهای این موسسه اقدام نمایند. اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه و فیش واریزی تحویل خواهد شد.

تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۱ اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت لاک و مهر شده به نشانی مناقصه‌گذار تحویل و رسید دریافت دارند.

ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (یکصد ميليون ريال) و به صورت ضمانت‌نامه بانكي (به نام قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) – بدون پیشوند و يا پسوند) و يا واريز وجه نقد به شماره حساب قيد شده فوق (بنام واحد اجرايي بعثت).

– اجرای حداقل یک کار مشابه جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.