۲۰۳۲ مناقصه – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد- ارسال بر خط اطلاعات

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲/۹۵ نوبت اول اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید. ردیف نام پروژه مدت پیمان (ماه) مبلغ تضمین (ریال) نوع تضمین توضیحات ۱ خرید و نصب و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه تردد شمار […]

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲/۹۵

نوبت اول

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه واگذار نماید.

ردیف

نام پروژه

مدت پیمان (ماه)

مبلغ تضمین (ریال)

نوع تضمین

توضیحات

۱

خرید و نصب و نگهداری و ارسال بر خط اطلاعات دستگاه تردد شمار

۱۳

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

طبق آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

دو مرحله‌ای

رشته و گروه پیمانکار: زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از شورای عالی انفورماتیک یا خدمات مشاوره‌ای یا پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه

تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می‌توانند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه به آدرس: یزد- صفاییه، خیابان تیمسار فلاحی، خیابان مریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد ساختمان معاونت فنی از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۹٫۲۴ لغایت ۱۳۹۵٫۰۹٫۳۰ اقدام نمایند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مناقصه‌گر باید پس از دریافت اسناد، اسناد مناقصه دریافتی را تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۲ تحویل دبیرخانه حراست اداره کل نمایند. پاکات پروژه در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ ساعت ۹ صبح در کمیسیون مناقصه در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باز و خوانده می‌شود حضور یکنفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شرکت، در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است. (آگهی در دو نوبت، بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد).