اقتصاد رقابتی نشود، فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ اقتصاد رقابتی نشود، فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت: اگر دولت اقتصاد را رقابتی نکند، مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد و فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد. به گزارش پانا، ‌محمدمهدی بهکیش اظهار کرد: دنیا به این نتیجه […]

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی‌

اقتصاد رقابتی نشود، فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت: اگر دولت اقتصاد را رقابتی نکند، مبارزه با فساد به جایی نمی‌رسد و فساد مانند موریانه پایه‌های نظام را می‌خورد.

به گزارش پانا، ‌محمدمهدی بهکیش اظهار کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر برای مبارزه با فساد فکری نشود، مبادلات بازرگانی روان نخواهد بود.

این فعال اقتصادی و تجاری تأکید‌ کرد: در چنین شرایطی بخش خصوصی و اقتصاد لطمه می‌خورد.

بهکیش گفت: اتاق بازرگانی بین‌المللی مبارزه با فساد را از طریق آموزش اخلاق و آموزش رعایت ضوابط و مقررات پیش می‌برد.

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی گفت: مبارزه با فساد و رقابتی کردن اقتصاد را  (DNA) اتاق بازرگانی بین‌المللی نامید.

بهکیش تصریح ‌کرد: هم‌اکنون کنوانسیون سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌(OECD)، کنوانسیون سازمان ملل متحد (UN) و دو نهاد زیرمجموعه اتاق بازرگانی بین‌المللی ۴ رکن اصلی مبارزه با فساد در سطح جهان هستند.

وی افزود: اتاق بازرگانی بین‌المللی که مقر آن در پاریس است، متشکل از اتاق بازرگانی کشورها، بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است و محورهای اصلی کار آن آموزش اخلاق، مبارزه با فساد، رعایت ضوابط و مقررات و دست پاکی است.

به گفته بهکیش‌، این نهاد پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۳۱۹ به وجود آمد اما از سال ۱۳۳۲ قوی‌تر فعالیت کرد.

 

شایان ذکر است سازمان ملل ۹ دسامبر (۱۹ آذر) را به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد نام‌گذاری کرده و از کشورهای جهان خواسته است در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند.