فقر شدید در حوزه احداث ساختمان‌های سبز

فقر شدید در حوزه احداث ساختمان‌های سبز دبیر کمیسیون انرژی و محیط‌زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اهمیت احداث ساختمان‌های پایدار گفت: تولید ساختمان‌های پایدار که ساخت آنها بیش از ۴۰ سال قبل در دنیا پیگیری شده، مبتنی بر فلسفه توسعه پایدار است. به گزارش صما، حیدرجهان‌بخش افزود: فلسفه توسعه پایدار […]

فقر شدید در حوزه احداث ساختمان‌های سبز

دبیر کمیسیون انرژی و محیط‌زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اهمیت احداث ساختمان‌های پایدار گفت: تولید ساختمان‌های پایدار که ساخت آنها بیش از ۴۰ سال قبل در دنیا پیگیری شده، مبتنی بر فلسفه توسعه پایدار است.

به گزارش صما، حیدرجهان‌بخش افزود: فلسفه توسعه پایدار توازن و تعادل بین امور اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست را دنبال می‌کند که پیرو آن شهرسازان، معماران و مهندسان ساختمان تلاش کرده‌اند تا خود را به این چارچوب فلسفی نزدیک کنند.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: موضوع مورد توجه در این حوزه، بحث محیط‌زیست است که خطر آلودگی بیش از حد و در کنار آن خطر پایان‌پذیری منابعی که با استفاده از آنها امکان تولید ساختمان را داریم، آن را تهدید می‌کند.

جهان‌بخش با بیان این‌که امروز فلسفه معماری پایدار به دنبال آن است که ساختمان را به عنوان یک موجود زنده در ارتباط و یک تعامل رفت و برگشتی با محیط‌زیست ببیند، افزود: یعنی ساختمان فقط آب و هوای پاک از محیط دریافت نکند و درعوض آب و هوای آلوده پس بدهد و یا مواد اولیه و مصالح سالم نگیرد و بعد آنها را به صورت نخاله‌ به محیط‌زیست بازگرداند و به آن آسیب بزند.

 

وی با تأکید بر این‌که باید بتوانیم هر آنچه را که از محیط‌زیست می‌گیریم، پس از مصرف در یک فرایند سالم‌سازی به طبیعت بازگردانیم گفت: مسلماً در این حالت ساختمان به عنوان یکی از تولیدات جامعه انسانی، می‌تواند به عنوان موجودی عمل کند که به صورت زنده نفس می‌کشد و مثل یک انسان هوشمند متوجه می‌شود که نباید محیط‌زیست را تخریب کند.