۱۸۲۳مناقصه – شهرداری اراک- تصفیه خانه آب و فاضلاب

آگهی مناقصه‌های عمومی  شهرداری اراک در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به واگذاری اجرای پروژه‌ها طبق مشخصات و اطلاعات جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصلاح با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. عنوان پروژه‌ها مبالغ و میزان تضمین مناقصه‌ها ۱- پروژه احداث فاز اول خط انتقال پساب فاضلاب […]

آگهی مناقصه‌های عمومی 

شهرداری اراک در نظر دارد براساس بودجه مصوب سال جاری نسبت به واگذاری اجرای پروژه‌ها طبق مشخصات و اطلاعات جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصلاح با مناسب ‌ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید.

عنوان پروژه‌ها

مبالغ و میزان تضمین مناقصه‌ها

۱- پروژه احداث فاز اول خط انتقال پساب فاضلاب از ایستگاه تصفیه‌خانه آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۳،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین: ۱۷۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال

۲- خریدلوله GRP و اتصالات و تجهیزات مربوط به انتقال پساب فاضلاب از ایستگاه تصفیه‌خانه آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر ۱۲،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین: ۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال

۳-خرید پمپ، الکتروموتور، تابلو برق و شیرآلات با اعتباری بالغ بر ۲،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مبلغ تضمین۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

محل اجرای پروژه‌ها

شهر اراک

محل توزیع اسناد مناقصه‌ها

امور قراردادهای شهرداری مرکز

زمان توزیع اسناد

از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶

نحوه تسلیم سپرده شرکت

در مناقصه

ضمانت‌نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری اراک و یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره حساب ۱۰۰۹۷۳۳۳۳۳۳۸ بانک شهر شعبه شهید بهشتی

تاریخ اعلام و ابلاغ به برنده

حداکثر یک هفته پس از بازگشایی

محل تحویل اسناد

دبیرخانه شهرداری مرکز

زمان بازگشایی پاکات

روز چهارشنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶

حداقل صلاحیت و رتبه شرکت‌کننده مناقصه اجرا

شرکت‌های دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح و حداقل رتبه ۵ در رشته های آب و تاسیسات و تجهیزات

حداقل صلاحیت و رتبه شرکت‌کننده مناقصه خرید

کلیه تولیدکنندگان دارای صلاحیت از مراجع ذیصلاح

شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آئین‌نامه معاملات مختار خواهد بود- به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط قانونی، فاقد ضمانت‌نامه، فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی‌شود.

لذا متقاضیان می‌توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۶ تحویل نمایند و نیز جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد- فاز۲- شهرک شهید بهشتی- شهرداری اراک مراجعه نمایند و یا با شماره ۱۹-۰۸۶۳۳۱۲۴۸۱۵ تماس حاصل فرمایند.

 

محمدابراهیم عباسی شهردار اراک