۱۸۲۳ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات ایران- تاسیسات الکتریکی ساختمان‌های مرکزی

نوبت اول آگهی فراخوان ارزیابی ساده مناقصه عمومی و یک مرحله‌ای (۳۲/ ۹۴) سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ساختمان‌های مرکزی، شماره ۱ و ۲، ‌انبارها و ساختمان‌های اقماری سازمان فناوری اطلاعات ایران ۱-نام کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات ایران   ۲-موضوع پروژه:‌ سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ساختمان‌های […]

نوبت اول

آگهی فراخوان ارزیابی ساده مناقصه عمومی و یک مرحله‌ای (۳۲/ ۹۴)

سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ساختمان‌های مرکزی،

شماره ۱ و ۲، ‌انبارها و ساختمان‌های اقماری سازمان فناوری اطلاعات ایران

۱-نام کارفرما: سازمان فناوری اطلاعات ایران  

۲-موضوع پروژه:‌ سرویس و نگهداری تاسیسات الکتریکی، مکانیکی و تعمیرات ساختمانی ساختمان‌های مرکزی،

شماره ۱ و ۲، ‌انبارها و ساختمان‌های اقماری سازمان فناوری اطلاعات ایران

۳- گواهی‌ صلاحیت مورد نیاز: مجوز کار در زمینه نگهداری تاسیسات و ساختمان با حداقل رتبه ۵ از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

۴- بهای اسناد: مبلغ ۳۲۷٫۰۰۰ ریال قابل واریز به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۴۸۲۹۰۰۲۰۰۰ نزد بانک ملی ایران شعبه آرمیتا به نام مناقصه‌گزار سازمان فناوری اطلاعات ایران

۵- محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد:

محل: اداره قراردادهای سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی: تهران- خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، ورودی شماره ۲۲، ساختمان مرکزی سازمان فناوری اطلاعات ایران، طبقه دوم، اتاق ۲۰۹

زمان و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۹۴٫۱۲٫۱۷ به استثناء ایام تعطیل

زمان تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۹۵٫۰۱٫۱۴

زمان گشایش پاکت ارزیابی ساده: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۵ می‌باشد.

زمان گشایش پاکات (الف)، (ب) و (ج): ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۸ می‌باشد.

– (لازم به ذکر است کلیه پیشنهاددهندگان /شرکت‌کنندگان می‌بایست مدارک و مستندات ارائه شده جهت احراز شرایط ارزیابی ساده به همراه گواهی صلاحیت مندرج در بند ۳ آگهی را مطابق بندهای شاخصهای ارزیابی شرایط مناقصه به ترتیب تکمیل نموده و در پاکت ارزیابی ساده ارایه نماید.)

-جهت دریافت اسناد ارائه معرفی‌نامه کتبی و اصل رسید پرداخت وجه الزامی می‌باشد.

-دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

نشانی پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: http://IETS.MPORG.IR

نشانی سایت اینترنتی: www.itc.ir

 سازمان فناوری اطلاعات ایران