۲۰۳۴ مزایده – بانك سپه منطقه خراسان رضوي- املاک

آگهي مزايده عمومي شماره ۵/۹۵ بانك سپه نام مزايده گذار: بانك سپه منطقه خراسان رضوي موضوع: مزايده املاك تمليكي ومازاد (نوبت دوم)   رديف آدرس ملك پلاك ثبتي كاربري عرصه (مترمربع) اعيان (مترمربع) قيمت پايه (ريال) وضعيت ملك توضيحات ۱ مشهد –خيابان پاسداران –نبش پاسداران ۳ يك فرعي از ۲۱۰۱ اصلي بخش ۱مشهد مغازه (سرقفلي […]

آگهي مزايده عمومي شماره ۵/۹۵ بانك سپه

نام مزايده گذار: بانك سپه منطقه خراسان رضوي

موضوع: مزايده املاك تمليكي ومازاد

(نوبت دوم)

 

رديف

آدرس ملك

پلاك ثبتي

كاربري

عرصه (مترمربع)

اعيان (مترمربع)

قيمت پايه (ريال)

وضعيت ملك

توضيحات

۱

مشهد خيابان پاسداران نبش پاسداران ۳

يك فرعي از ۲۱۰۱ اصلي بخش ۱مشهد

مغازه (سرقفلي )

تجاري

قسمتي ازپلاك ثبتي ۲۱۰۱/۱

۴/۱۶۹

۶٫۷۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰

مازاد-سرقفلي -تخليه مي باشد

اعيان شامل زيرزمين واندروني (۹/۶۹ مترمربع)طبقه همكف(۲/۷۱مترمربع ) به انضمام بالكن(۳/۲۸مترمربع)مي‌باشد. مورداستفاده صرفا  جهت فعاليتهاي بانكداري و موسسات مالي بوده و ملك مزبور محل قديم شعبه جم  مي‌باشد.

مبلغ پايه پس از كسر۱۰درصدتخفيف درج شده است .

۲

سبزوار-ميدان رسالت خيابان كاشمر

۸۸فرعي مجزي از ۱۵فرعي از پلاك ۴اصلي اراضي سلاخ خانه  بخش ۱۲ سبزوار

مغازه- اعيان ۱۱۷مترمربع بصورت تجاري

۲۰/۲۷۳

۱۱۷

۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازاد ملكي -تخليه            مي باشد

عرصه داراي ۶۰/۶۳ مترمربع عقب نشيني بوده و محل قديم شعبه عطاملك سبزوارمي باشد. كاربري تجاري مربوط به مترا‍‍‍‍‍‍‍ژ اعيان (۱۱۷مترمربع) مي‌باشد.

۳

سبزوار-خيابان اسدآبادي-بعداز ميدان عظيميان قطعه سوم شمالي جنب انجمن سينمائي

۱۷۵۹۸ فرعي از يك اصلي مفروز ومجزي شده از ۱۴۶ فرعي بخش ۱۲ سبزوار

زمين -مسكوني

۱/۳۰۶

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تمليكي زمين مسكوني مي باشد

باوضع موجود –مبلغ پايه پس از كسر۲۰درصدتخفيف درج شده است .

۴

مشهد بلوار شهيد صادقي (سازمان آب) نبش شهيد صادقي ۱۵

۱۴۰۷۸ فرعي  مجزي از۱۲۷۶۵ فرعي از ۱۵۰ اصلي بخش ۹ مشهد

تجاري-سالن پذيرايي (رستوران)

۸۱/۳۱۶

۶۲/۱۲۲۲

۸۸٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

تمليكي _ تخليه نمي‌باشد

اعيان شامل : زيرزمين دوم: ۲۰۶ مترمربع

زيرزمين اول : ۸۱/۳۱۶ مترمربع

همكف :۸۱/۳۱۶ مترمربع

نيم طبقه :۲۰۰مترمربع

طبقه ۱ + : ۱۸۳مترمربع شامل: موتورخانه و تاسيسات سالن پذيرايي انبار ورختكن و… مي‌باشد. عرصه اوقافي مي‌باشد -مبلغ پايه پس از كسر۲۰درصدتخفيف درج شده است .

۵

مشهد_مجتمع بين المللي سپاد _ميدان بار تره بار _بازار ۴ غرفه ۵۳

باقيمانده ۱۵۵ اصلي بخش ۲ مشهد

(سرقفلي) تجاري (مغازه )

۲۵۲

۲۰۱

۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

مازاد_سرقفلي_ تخليه مي باشد .

برنده مزايده عنداللزوم مستأجرشركت سپاد محسوب گرديده وملزم به انعقاد قرارداد اجاره با مالك ملك خواهد بود. مبلغ پايه پس از كسر۱۰درصدتخفيف درج شده است .

۶

مشهد خيابان امام رضا(ع)/نبش امام رضا(ع)۴۲

۴۸۲۳فرعي از۲۳۲ اصلي بخش ۹ مشهد

زمین ملکی تجاری با وضع موجود طبق مشخصات مندرج در پیش نویس پروانه ساخت

براساس سند۲۵/۱۱۴۲مترمربع (مساحت باقيمانده پس از رعايت براصلاحي ۴/۱۱۳۳مترمربع مي‌باشد.)

داراي پيش نويس موافقت اصولي پروانه ساخت جهت ۲۶ طبقه (۶ طبقه زيرزمين /همكف /۱۹ طبقه بالاي همكف )مي‌باشد

۵۱۷٫۳۵۹٫۵۳۸٫۱۶۶

مازاد- ملكي

عرصه استيجاري وموقوفه آستان قدس رضوي بوده و داراي پيش نويس موافقت اصولي پروانه ساخت باتراكم ۳۵۰ درصد وسطح اشغال ۶۰ درصد  جهت ۲۶ طبقه (۶ طبقه زيرزمين /همكف /۱۹ طبقه بالاي همكف )مي‌باشد و ارزش زمين شامل ارزش عرصه و ارزش پروانه ساخت است .

۷

مشهدبلوارهاشميه /حدفاصل هاشميه ۹ و ۱۱

داراي ۲پلاك :

۱) پلاك۱۵۰۳۲فرعي از۱۸۳اصلي      مفروزومجزي از B196 فرعي از اصلي مذكور۲) پلاك   ۲۸۸۱۶ فرعي از۱۸۳اصلي مفروزومجزي شده از۱۹۵فرعي ازاصلي مذكور

زمین ملکی مسکونی با وضع موجود طبق مشخصات مندرج در پیش نویس پروانه ساخت

۳۷۰۰

داراي پيش نويس موافقت اصولي پروانه ساخت جهت ۲۸ طبقه (۶ طبقه زيرزمين /همكف /۲۱ طبقه بالاي همكف) مي‌باشد

۱٫۱۹۱٫۵۳۱٫۳۳۶٫۰۰۰

مازاد- ملكي

داراي پيش نويس موافقت اصولي پروانه ساخت جهت ۲۸ طبقه (۶ طبقه زيرزمين /همكف /۲۱ طبقه بالاي همكف) وارزش زمين شامل ارزش عرصه و ارزش پروانه ساخت  بوده و زمين مزبور از هاشميه ۱۱ داراي دسترسي مي‌باشد.

۸

مشهد–خيابان خسروي  نو-قسمتي ازطبقه همكف هتل بستان

قسمتي از پلاك ثبتي ۱فرعي مجزي شده ازباقيمانده پلاك۴۲۸۷ الي  ۴۲۸۹ اصلي بخش ۱ مشهد

مغازه_

تجاري

قسمتي ازطبقه همكف هتل بستان به مساحت ۸۰مترمربع

۸۰ مترمربع

۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

_ مازاد

سرقفلي

ملك تخليه و مورد استفاده صرفا جهت فعاليت‌هاي بانكداري وموسسات مالي مي‌باشد.

علاقه‌مندان به شركت در مزايده مي‌توانند جهت دريافت برگ شرايط مزايده با دردست داشتن فيش واريزي به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ر يال به حساب بستانكاران (۴۶۰۹۱۰۰۰۰) نزد شعبه احمدآباد مشهد(شاخص۱۲۳۸) به آدرس: مشهد خيابان احمدآباد-مديريت شعب بانك سپه خراسان رضوي طبقه( ۲ ) دايره خدمات و پشتيباني (تلفن ۳۸۴۶۲۱۱۸-۰۵۱ ) مراجعه نمايند .

الف) مهلت دريافت اسناد و بازديد تا آخر وقت اداري روز دوشنبه۹۵٫۱۰٫۰۶ مي‌باشد.                       

 

ب)مهلت تحويل پيشنهادات حداكثر تا آخر وقت اداري روز شنبه ۹۵٫۱۰٫۱۸ مي‌باشد.