رییس سازمان نظام‌ مهندسی استان اصفهان:جلب اعتماد مردم در ساخت ‌و ساز بسیار سخت است

  علی پزشکی گفت: در بحث ساخت‌وساز جلب اعتماد مردم کاری پیچیده و بسیار سخت است که امیدواریم ضمن شناخت جایگاه خود، این موضوع نیز حل شود. به گزارش فارس رییس سازمان نظام ‌مهندسی استان اصفهان با بیان این‌که رشد و توسعه کشور را مدیون فعالیت‌های مهندسی هستیم، اظهار ‌داشت: کشوری را توسعه‌یافته تلقی می‌شود […]

 

علی پزشکی گفت: در بحث ساخت‌وساز جلب اعتماد مردم کاری پیچیده و بسیار سخت است که امیدواریم ضمن شناخت جایگاه خود، این موضوع نیز حل شود.

به گزارش فارس رییس سازمان نظام ‌مهندسی استان اصفهان با بیان این‌که رشد و توسعه کشور را مدیون فعالیت‌های مهندسی هستیم، اظهار ‌داشت: کشوری را توسعه‌یافته تلقی می‌شود که حقوق شهروندی مردم در امر مسکن و تولیدات رعایت شود.

وی افزود: چالش بزرگ کشور در زمینه محل سکونت، ایجاد محیطی امن، بهداشتی و با رعایت مسایل زیست‌محیطی است و چالش دوم نیز در زمینه مسایل حمل‌ و نقل است که حل این مسایل به دست مهندسان ممکن است.

رییس سازمان نظام‌مهندسی استان اصفهان ادامه ‌داد: بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ما در ارتباط با حکومت در ارتباط با جامعه مدنی و بخش خصوصی است و در نهایت مهندسان پاسخگوی این فرایند هستند.

پزشکی بیان ‌کرد: اگر بتوانیم به این چالش‌‌ها پاسخ دهیم، اعتماد جامعه را که بالا‌ترین سرمایه است به دست آورده‌ایم.

رییس سازمان نظام‌مهندسی سازمان استان اصفهان اظهار داشت: اگر اعتماد جامعه کم نشود در آینده موفق خواهیم بود و جایگاه خود را در سطح جامعه خواهیم شناخت؛ در بحث ساخت‌وساز جلب اعتماد مردم کاری پیچیده و بسیار سخت است که امیدواریم ضمن شناخت جایگاه خود، این موضوع نیز حل شود.

 

پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم در عمر حرفه‌ای خود بالا‌ترین سرمایه، که همان جلب اعتماد جامعه و مردم است به دست بیاوریم.