تسهیلات بانک صنعت و معدن برای بهره‌برداری از ۴ طرح صنعتی در لرستان

تسهیلات بانک صنعت و معدن برای بهره‌برداری از ۴ طرح صنعتی در لرستان طرح‌های بزرگ پتروشیمی لرستان، فاز دامی شرکت بایر افلاک، فورج‌سازان لرستان و کیمیا پژوهان گیتی با بهره‌مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن طی سال‌های اخیر در استان لرستان به بهره‌برداری رسیده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، پتروشیمی لرستان مبلغ ٢٣٣ میلیون یورو، فاز […]

تسهیلات بانک صنعت و معدن برای بهره‌برداری از ۴ طرح صنعتی در لرستان

طرح‌های بزرگ پتروشیمی لرستان، فاز دامی شرکت بایر افلاک، فورج‌سازان لرستان و کیمیا پژوهان گیتی با بهره‌مندی از تسهیلات بانک صنعت و معدن طی سال‌های اخیر در استان لرستان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، پتروشیمی لرستان مبلغ ٢٣٣ میلیون یورو، فاز دامی شرکت بایر افلاک ١٣ میلیون یورو تسهیلات ارزی و ٢٢١ میلیارد ریال تسهیلات داخلی، فورج‌سازان لرستان ١٠ میلیون یورو سرمایه ثابت و ۵۴ میلیارد ریال سرمایه در گردش و کیمیاپژوهان گیتی مبلغ ٢۴ میلیارد ریال تسهیلات از این بانک دریافت کرده‌اند.

علاوه بر طرح‌های یاد شده فاز انسانی شرکت دارو‌سازی بایر افلاک با ٣٨ میلیون یورو تسهیلات ارزی و ٣٢٠ میلیارد ریال تسهیلات داخلی، فولاد و ذوب‌آهن ازنا با ١٨۵ میلیون دلار تسهیلات ارزی و ٣٠٠ میلیارد ریال تسهیلات داخلی، تدبیر زاگرس لرستان با حدود ٧١٩ هزار یورو تسهیلات ارزی و ۳ میلیارد ریال تسهیلات داخلی و سیمان سفید زاگرس با ١٧ میلیون دلار تسهیلات ارزی با تأمین مالی این بانک در حال اجرا هستند.

بنا به گزارش یاد شده در سال جاری تعداد ۴ طرح صنعتی با تسهیلات بانک صنعت و معدن، بالغ بر ٢٠ میلیارد ریال در استان لرستان به بهره‌برداری رسیده و برای ٢١ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

میزان تسهیلات مصوب این بانک برای استان لرستان در قالب طرح رونق تولید به حدود ٣٨٠میلیارد ریال بالغ شده است که با توجه به تنها دو شعبه در استان از رتبه‌های ممتاز کشور محسوب می‌شود.

 

گفتنی است تسهیلات پرداخت شده توسط بانک صنعت و معدن در ٨ ماهه امسال به صنعتگران استان لرستان به مبلغ ۶٢٨ میلیارد ریال بالغ شده است.