بزرگ‌‌ترین گلخانه جنوب کشور به بهره‌برداری رسید

بزرگ‌‌ترین گلخانه جنوب کشور به بهره‌برداری رسید با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بزرگ‌‌ترین گلخانه جنوب کشور در رودان به بهره‌برداری رسید. ‌به گزارش ایسنا، بزرگ‌‌ترین گلخانه جنوب کشور در مساحتی بالغ بر ۱۱ هکتار و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در رودان در شرق هرمزگان ساخته شده است که با حضور محمودحجتی به بهره‌برداری رسید. این […]

بزرگ‌‌ترین گلخانه جنوب کشور به بهره‌برداری رسید

با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بزرگ‌‌ترین گلخانه جنوب کشور در رودان به بهره‌برداری رسید.

‌به گزارش ایسنا، بزرگ‌‌ترین گلخانه جنوب کشور در مساحتی بالغ بر ۱۱ هکتار و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در رودان در شرق هرمزگان ساخته شده است که با حضور محمودحجتی به بهره‌برداری رسید.

این گلخانه برای ۱۲۰ نفر به‌طور مستقیم و بیش از ۲۵۰ نفر نیز به‌طور غیرمستقیم شغل ایجاد کرده و محصول اصلی تولیدی آن نیز فلفل‌دلمه‌ای رنگی است که به ۶ کشور مختلف جهان از جمله روسیه صادر می‌شود.

برای ساخت این گلخانه سیستمی بیش از ۱۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی صورت گرفته که ۱۱ میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات بانکی بوده است.

 

بزرگ‌‌ترین گلخانه جنوب کشور در ۹ ماه از سال، کشت مستمر خواهد داشت و قادر است تا ۱۲۰ تن فلفل‌دلمه‌ای به ازای هر هکتار در سال تولید کند.