کاهش ۶۱درصدی بارش‌های ایران

کاهش ۶۱درصدی بارش‌های ایران از ابتدای پاییز امسال تاکنون با کاهش ۸۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی حجم بارش‌‌‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ایم. به گزارش تسنیم، از ابتدای سال آبی جاری تا هفته گذشته (ابتدای مهر ۹۵ تا ۲۴ آذرماه سال جاری) ارتفاع کل ریزش‌های جوی ۳۳ میلی‌متر ثبت شده […]

کاهش ۶۱درصدی بارش‌های ایران

از ابتدای پاییز امسال تاکنون با کاهش ۸۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی حجم بارش‌‌‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ایم.

به گزارش تسنیم، از ابتدای سال آبی جاری تا هفته گذشته (ابتدای مهر ۹۵ تا ۲۴ آذرماه سال جاری) ارتفاع کل ریزشهای جوی ۳۳ میلی‌متر ثبت شده است.

ثبت این رقم در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته (ابتدای مهر ۹۴ تا ۲۴ آذر ۹۴) ارتفاع کل بارش‌های جوی کشور به ۸۴ میلی‌متر رسیده بود و مقایسه این دو مقدار نشان می‌دهد که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۶۱ درصدی بارش‌های ایران مواجهیم.

همچنین، بررسی آمار درازمدت بارش‌های کشور (آمار ۴۷ساله) نشان می‌دهد متوسط ارتفاع کلی ریزش‌های جوی ایران در مدت مشابه در درازمدت ۵۲ میلی‌متر بوده که در مقایسه این رقم با میزان بارش‌های پاییز امسال، کاهشی ۳۷ درصدی در مقدار بارش‌‌‌ها را نشان می‌دهد.

حجم مجموع بارش‌هایی که از ابتدای مهر ۹۵ تا پایان روز چهارشنبه گذشته در ایران باریده، بالغ بر ۵۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون مترمکعب است، در حالی که حجم مجموع بارش‌هایی که در مدت مشابه سال گذشته در کشور باریده بود، ۱۴۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده بود.

 

کاهش ۸۷ میلیارد و ۳۴۵ میلیون مترمکعبی بارش‌های کشور، تأمین مطلوب آب شرب و آب کشاورزی را برای بهار و تابستان ۹۶ با نگرانی همراه کرده است. مسؤولان وزارت نیرو با برگزاری جلساتی، راهکارهای جایگزین را برای تأمین آب شهر‌‌ها و روستاهای کشور در صورت ادامه روند کاهشی بارش‌ها، مورد بررسی قرارداده‌اند.