۲۰۳۵ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی- اقلام

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۱۶) نوبت اول فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید با در دست داشتن معـرفی‌نامه رسمی برای دریافت اسناد مناقصـه از زمان درج آگهی حداکثـر ظرف مدت ۳ روز از […]

آگهی مناقصه عمومی (شماره ۱۶)

نوبت اول

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه داوطلبان واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید با در دست داشتن معـرفی‌نامه رسمی برای دریافت اسناد مناقصـه از زمان درج آگهی حداکثـر ظرف مدت ۳ روز از ساعت ۸ الی ۱۲به نشانی: تهران، خیابان پیروزی، فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی، مرکز تهیه و خرید مراجعه نمایند. متقاضیـان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۵۷۴۴۳۹۲ تماس حاصل نمایند.

۱- قند شکسته (۱/۱۶)                 

۲-کره تک نفره (۲/۱۶)                          

۳- ماست تک نفره (۳/۱۶)

۴- تخم مرغ (۴/۱۶)

۵- تشک ابری (۵/۱۶)

این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

ارائه مدارک و سایر اطلاعات لازم در ارزیابی توانمندی متقاضی موثر خواهد بود.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می‌باشد.

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی