نکات پزشکی

دکتر محسن بهزادفر–مزاج، تابع اخلاق نفس است و طبیب جسم باید طبیب نفس نیز باشد. «محمد زکریای رازی»  پزشکی علم شک و تردید و هنر تجزیه و تحلیل احتمالات است. مثل هر هنر دیگری ابتدا باید اصول آن یاد گرفته شود ولی بعد تجربه است که به کمک پزشک می‌آید. پزشکی گنجینه دانش است و […]

دکتر محسن بهزادفرمزاج، تابع اخلاق نفس است و طبیب جسم باید طبیب نفس نیز باشد. «محمد زکریای رازی»

 پزشکی علم شک و تردید و هنر تجزیه و تحلیل احتمالات است. مثل هر هنر دیگری ابتدا باید اصول آن یاد گرفته شود ولی بعد تجربه است که به کمک پزشک می‌آید. پزشکی گنجینه دانش است و بیش‌تر آن د ر گذر زمان ارزشمند می‌شود.

یکی از اولین وظایف پزشکان آموزش به مردم است نه تجویز دارو. «ویلیام اوسلر»

به ازای هر یک اشتباهی که برای ندانستن رخ می‌دهد ۱۰ اشتباه برای توجه نکردن رخ می‌دهد.

بیمارانی وجود دارند که ما نمی‌توانیم به آن‌ها کمک کنیم ولی کسی وجود ندارد که ما نتوانیم به او آسیب بزنیم.

تقریباً ۴ میلیون حضور در اورژانس در سال بر اثر عوارض دارویی وجود دارد (در آمریکا) . بیش‌تر این اشتباهات قابل پیشگیری هستند. اشتباهات دارویی و اثرات سمی دارو‌ها شایع‌ترین علت قابل پیشگیری در اشتباهات پزشکی هستند.

با تاریخچه و معاینه کامل صحت تشخیص به ۷۰ درصد می‌رسد. هنگام مراجعه به پزشک بدون اضطراب همکاری کرده و بدون پیش‌داوری راجع به بیماری هر آنچه را که از شما سؤال می‌شود، پاسخ دهید.

آنچه که در بین مردم به چک آپ معروف شده است فقط انجام چند آزمایش نیست. 

پزشک براساس سن و جنس بیمار معاینات دوره‌ای زمان‌بندی شده را انجام می‌دهد و در صورت شک به بیماری از اقداماتی مثل آزمایش و تصویربرداری برای رد یا تأیید تشخیص کمک می‌گیرد.