سامانه گمرکی راه‌حل مناسب قاچاق کالا نیست

سامانه گمرکی راه‌حل مناسب قاچاق کالا نیست با وجود عملکرد مثبت سامانه جامع گمرکی، کارشناسان اذعان دارند که برای کنترل ورود و خروج کالای قاچاق نمی‌توان تنها به بهره‌مندی از سامانه اکتفا کرد. ناصرآزاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص عملکرد گمرک گفت: گمرک همواره دروازه ورود و خروج کالا و کنترل‌کننده […]

سامانه گمرکی راه‌حل مناسب قاچاق کالا نیست

با وجود عملکرد مثبت سامانه جامع گمرکی، کارشناسان اذعان دارند که برای کنترل ورود و خروج کالای قاچاق نمی‌توان تنها به بهره‌مندی از سامانه اکتفا کرد.

ناصرآزاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در خصوص عملکرد گمرک گفت: گمرک همواره دروازه ورود و خروج کالا و کنترل‌کننده درآمدهای اقتصادی کشور بوده و بسیاری از ارزیابی‌های اقتصادی با توجه به عملکرد گمرک انجام می‌شود.

وی‌ اضافه‌ کرد: ورود و خروج کالاهای مختلف در کشور باید مطابق قوانین و مقررات و تأیید کمیته‌های مربوطه صورت پذیرد و ضعف در این زمینه به اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد.

آزاد با اشاره به تبعات منفی نابسامانی در عرصه ورودی کالا عنوان ‌کرد: تدوین برنامه جامع برای کنترل گمرکات امری ضروری است و به موازات آن باید اصلاحاتی در سبک رفتاری جامعه ایجاد شود تا به سمت خرید کالای ایرانی سوق پیدا کنند.

وی در مورد سامانه جامع گمرکی اظهار ‌کرد: وجود سامانه به تنهایی نشان دهنده کنترل اساسی نیست و سامانه مورد استفاده باید منطبق با وضعیت کشور باشد.

آزاد تأکید‌ کرد: نقطه قوت سامانه مورد استفاده ضمن این‌که توسط نخبگان داخلی طراحی شده، طی بررسی‌های صورت گرفته قابلیت به روز رسانی آن عنوان شده است اما اکتفا به سامانه نمی‌تواند مشکل قاچاق را حل کند.

وی در پایان تأکید‌ کرد: بهبود شرایط کنترل گمرک و رفع نابسامانی‌ها، عملکرد بهتر مبادی رسمی ورود و خروج کالا را درپی خواهد داشت.

عباس سلیمیان، کارشناس اقتصادی دیگر در خصوص عملکرد سامانه جامع گمرکی‌ گفت: استفاده از فناوری‌ها در اداره امور گمرکی بسیار مؤثر است و می‌تواند زمان رسیدگی و ترخیص کالا را کوتاه و فرایند رسمی و اداری خدمات گمرکی را بهبود بخشد.

وی درمورد تأثیر سامانه جامع گمرکی در کاهش قاچاق کالا بیان ‌کرد‌: استفاده از این سامانه فساد را کاهش می‌دهد ولی برای مبارزه با قاچاق نمی‌توان تنها به این سامانه متکی بود.

سلیمیان افزود: قاچاق کالا از مسیر‌های غیرقانونی انجام می‌شود که سامانه جامع گمرکی در کنترل آن نمی‌تواند نقش آفرینی داشته باشد و این نوع قاچاق کالا از طریق تبانی و رانت صورت می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح ‌کرد: حجم و تنوع کالاهای موجود در گمرک‌های کشور بسیار بالا است لذا وجود سامانه‌های گمرکی با قابلیت به‌روزرسانی جهت تسریع در انجام امور گمرکی الزامی به نظر می‌رسد ولی مبارزه با قاچاق از مبادی رسمی نیازمند تدوین برنامه جامع و کارآمد است.

 

وی در پایان با اشاره به راهکارهای مختلف مبارزه با قاچاق در هنگام توزیع بیان ‌کرد: عرضه کالا از طریق فروشگاه‌های بزرگ شبکه‌ای به جای خرده بازار‌ها و نیز عدم‌پذیرش کالای قاچاق در جامعه صنفی، از نکاتی است که باید به آن توجه ویژه شود.