صدور سیناکارت حقوقی از سوی بانک سینا برای متقاضیان

صدور سیناکارت حقوقی از سوی بانک سینا برای متقاضیان بانک سینا در راستای تأمین نظر مشتریان حقوقی، نسبت به صدور سینا کارت حقوقی جهت متقاضیان اقدام می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط عمومی بانک سینا، به منظور ایجاد امکان انتقال وجه به سپرده مشتریان حقوقی، کارت ویژه‌ای جهت این طیف از مشتریان صادر می‌گردد که […]

صدور سیناکارت حقوقی از سوی بانک سینا برای متقاضیان

بانک سینا در راستای تأمین نظر مشتریان حقوقی، نسبت به صدور سینا کارت حقوقی جهت متقاضیان اقدام می‌کند.

به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط عمومی بانک سینا، به منظور ایجاد امکان انتقال وجه به سپرده مشتریان حقوقی، کارت ویژه‌ای جهت این طیف از مشتریان صادر می‌گردد که تنها امکان انتقال وجه به آن کارت وجود دارد.

 

براساس این گزارش، سینا کارت حقوقی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که لازم است مبالغی از طریق سرویس انتقال وجه کارت‌به‌کارت به حساب این مشتریان واریز شود. با توجه به ماهیت حقوقی مشتری، امکان انتقال‌وجه از این کارت‌به‌کارت‌های دیگر وجود ندارد.