بازدید از ۲۰۰ خودرو جهت فعالیت در مؤسسات حمل و نقل آژانس‌ها

بازدید از ۲۰۰ خودرو جهت فعالیت در مؤسسات حمل و نقل آژانس‌ها مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان اظهار کرد: در آبان ماه سال جاری از ۲۰۰ خودرو جهت فعالیت در مؤسسات حمل و نقل آژانس‌ها بازدید به عمل آمده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل […]

بازدید از ۲۰۰ خودرو جهت فعالیت در مؤسسات حمل و نقل آژانس‌ها

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کرمان اظهار کرد: در آبان ماه سال جاری از ۲۰۰ خودرو جهت فعالیت در مؤسسات حمل و نقل آژانس‌ها بازدید به عمل آمده است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری کرمان، مهندس عسکری با اشاره به عملکرد واحد مؤسسات حمل و نقل آژانس‌ها در ماه گذشته، گفت: طی این مدت کنترل و بررسی پرونده ۱۲ مؤسسه انجام شده و صدور فیش هزینه‌ها جهت تمدید اعتبار پروانه و تسویه حساب جهت پرداخت عوارض سالیانه صورت گرفته است.

 

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت یک فقره صدور پروانه نمایندگی و یک مورد صدور کارت مباشرت آژانس انجام شده است.