۲۰۳۶ مناقصه – شرکت خدمات ارتباطی رایتل- نصب فایروال

مناقصه شماره ۱۳۲/R/95 تامین، نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال Juniper SRX3400 شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به تامین، نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروالJuniper SRX3400 مطابق با شرایط و استانداردهای مورد نظر به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و به صورت ریالی اقدام نماید. به این […]

مناقصه شماره ۱۳۲/R/95

تامین، نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروال Juniper SRX3400

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به تامین، نصب و راه اندازی دو دستگاه فایروالJuniper SRX3400 مطابق با شرایط و استانداردهای مورد نظر به شرح

مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و به صورت ریالی اقدام نماید.

به این منظور از اشخاص حقوقی، که دارای موضوع اساسنامه و فعالیت مرتبط در زمینه مذکور بوده و تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند، دعوت می‌شود؛ از تاریخ

انتشار آگهی لغایت مورخ ۹۵٫۱۰٫۰۴، همه روزه در ساعات اداری (به جز روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل)، با معرفی نماینده به همراه معرفی‌نامه رسمی(شامل نام

نماینده، ‌تلفن مسئول مربوطه و ایمیل جهت مکاتبات)، جهت خرید اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم می‌بایست مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال(یک میلیون و پانصد هزار ریال) را جهت خرید اسناد به حساب شماره ۸۹/۱۸۵۷۶۹۴۹ نزد بانک ملت شعبه دفتر شماره 

یک بانکداری شرکتی کد ۶۵۸۶۲ (قابل واریز در کلیه شعب) به نام شرکت خدمات ارتباطی رایتل، واریز نموده و اصل فیش واریزی را در زمان خرید اسناد مناقصه ارایه

نمایند.

شروط الزامی:

۱-ارایه قراردادهای معتبر انجام شده به همراه گواهی FAC (گواهی تحویل نهایی) یا PAC (گواهی تحویل مقدماتی) یا مستندات معتبر تامین کالا با تایید رسمی

کارفرما، برای تامین حداقل یک دستگاه فایروال Juniper سری ۳۴۰۰ یا بالاتر، در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی می‌باشد.

۲-ارایه حداقل یک مورد مستندات معتبر (اعم از قرارداد یا تاییدیه رسمی کارفرما) مبنی بر تجربه نصب و راه اندازی فایروال Juniper سری ۳۴۰۰ و بالاتر، در هنگام

تحویل پیشنهاد الزامی می‌باشد.

محل فروش اسناد: تهران- خیابان ولیعصر (عج)، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع خیابان مهرداد، پلاک ۸، طبقه ۸، کمیسیون معاملات.

مبلغ تضمین:‌ ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (پانصد و پنجاه میلیون ریال)

توجه: داوطلبان می‌بایست، پیش از مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه با تلفن ۲۷۶۵۴۵۴۵ هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی در اسناد

مناقصه درج شده است.