۲۰۳۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد -دستگاه خورشیدی

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای  نوبت اول شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد کالاهای مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید. شماره مناقصه عنوان مناقصه نوع مناقصه کم و کیف مناقصه محل تامین اعتبار مدت اجرا مبلغ […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای 

نوبت اول

شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد کالاهای مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از متقاضیان جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید.

شماره مناقصه

عنوان مناقصه

نوع مناقصه

کم و کیف مناقصه

محل تامین اعتبار

مدت اجرا

مبلغ تضمین

(میلیون ریال)

۲۸-۹۵

خرید و نصب ۲۰ دستگاه سامانه خورشیدی یک کیلوواتی روستایی

دو مرحله‌ای عمومی

طبق اسناد

بند () توانیر

۴۵ روز

۲۶۸

زمان و مکان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵٫۱۰٫۰۴ لغایت ۹۵٫۱۰٫۰۸ با مراجعه در ساعات اداری به اتاق شماره ۱۴ (امور تدارکات) و همچنین مراجعه به سایت توانیر تا زمان تحویل اسناد

زمان و مکان تحویل اسناد مناقصه: تا آخر وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۱۰٫۱۸ به آدرس: یاسوج- بلوار شهید مطهری، اتاق شماره ۱۲، حراست شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

تاریخ افتتاح پاکت‌ها: روز یکشنبه ۹۵٫۱۰٫۱۹ ساعت ۹ صبح

شرکتهای پیمانکاری مجازند تا آخر وقت اداری روز شنبه ۹۵٫۱۰٫۱۸ نسبت به اصلاح یا پس گرفتن پاکتها اقدام نمایند. مدت اعتبار پیشنهادها از تاریخ بازگشایی پاکتها دو ماه بوده و پس از عقد قرارداد شرایط قرارداد لحاظ خواهد شد.

مبلغ خرید اسناد مناقصه: ۳۰۰٫۰۰۰ریال واریز به حساب ۰۱۰۱۹۱۳۱۹۶۰۰۸ بانک صادرات شعبه یاسوج کد ۱۵۳۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

-حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع است.

-سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

اسناد مناقصه در سایت شرکت توانیر WWW.tavanir.org.ir و اطلاع رسانی مناقصه در سایت شرکت توزیع WWW.KBEPDCO.IR قابل دسترسی می‌باشد.

 

((امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد ((