دانشمند ایرانی در فهرست ۱۰۰ متفکر جهانی

دانشمند ایرانی در فهرست ۱۰۰ متفکر جهانی نشریه فارین پالیسی برخی سال‌ها در نسخه‌ای سالانه به معرفی رهبران فکری و روشنفکران برجسته جهان می‌پردازد و امسال نام یک دانشمند ایرانی در میان ۱۰۰ متفکر جهان دیده می‌شود. به گزارش ایسنا، امین صالحی خوجین، دانشیار مهندسی مکانیک و صنعتی دانشگاه ایلی‌نوی شیکاگو امسال برای بهره‌برداری از […]

دانشمند ایرانی در فهرست ۱۰۰ متفکر جهانی

نشریه فارین پالیسی برخی سال‌ها در نسخه‌ای سالانه به معرفی رهبران فکری و روشنفکران برجسته جهان می‌پردازد و امسال نام یک دانشمند ایرانی در میان ۱۰۰ متفکر جهان دیده می‌شود.

به گزارش ایسنا، امین صالحی خوجین، دانشیار مهندسی مکانیک و صنعتی دانشگاه ایلی‌نوی شیکاگو امسال برای بهره‌برداری از قدرت گل‌‌ها در بخش نوآوران فهرست ۱۰۰ متفکر جهانی برگزیده شده است.

منابع تجدیدپذیر برای جایگزین‌شدن سوخت‌های فسیلی، باید در بازار انرژی به رقابت بپردازند. صالحی خوجین به دنبال توسعه انرژی خورشیدی برای دستیابی به این هدف، باتری‌های دست‌وپاگیر را کنار گذاشته است.

این دانشمند ایرانی در ماه ژوییه به همراه تیمش در دانشگاه ایلی‌نوی از طراحی یک سلول خورشیدی خبر داد که به تقلید از فرایند فتوسنتز گیاهان می‌پردازد. این برگ مصنوعی به جذب دی‌اکسیدکربن از جو پرداخته و با استفاده از انرژی خورشیدی، این گاز گلخانه‌ای را با هزینه مشابه تولید بنزین به سوخت ترکیبی تبدیل می‌کند.

این فناوری از قابلیت گیاهان در جذب دی‌اکسید‌کربن تقلید کرده که آن را به همراه آب به گلوکز و اکسیژن تبدیل کرده‌ است. به لحاظ نظری، این سیستم می‌تواند چرخه مطلوبی ایجاد کند که در آن کربن از جو حذف شده و به درون خودرو‌ها بازگردانده می‌شود.

صالحی خوجین که مؤلف ارشد یک تحقیق مرتبط با این سیستم در مجله ساینس است، اظهارکرد: سلول خورشیدی جدید از نوع فتوولتاییک نیست، بلکه فتوسنتزی است. ما به جای تولید انرژی در یک مسیر ناپایدار یک طرفه از سوخت‌های فسیلی به گازهای گلخانه‌ای، اکنون می‌توانیم فرایند را معکوس کرده و کربن جوی را با استفاده از نور خورشید به شکل سوخت بازیافت کنیم.

برگزیدگان فهرست ۱۰۰ متفکر جهانی شامل طیف گسترده‌ای از رهبران، حامیان، مبتکران، هنرمندان، مقامات دولتی و متفکران از سراسر جهان هستند که براساس سهم برجسته آن‌‌ها در طول سال گذشته و توانایی‌شان در تبدیل ایده‌ها به اقداماتی است که جهان را تغییر می‌دهد.

 

از سال ۲۰۱۱ تاکنون، این متفکران طی جشنی سالانه که در زمان انتشار نشریه در واشنگتن برگزار می‌شود، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.