مدیرعامل بانک شهر جایزه ملی دریافت کرد

مدیرعامل بانک شهر جایزه ملی دریافت کرد مدیرعامل بانک شهر جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان را دریافت کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در نخستین کنفرانس مدیریت فرایند و رهبری سازمان که با حضور ۸۰۰ نفر از مدیران ارشد در عرصه مدیریت و رهبری بنگاه‌های کسب و کار برگزار شد، جایزه ملی مدیریت فرایند و […]

مدیرعامل بانک شهر جایزه ملی دریافت کرد

مدیرعامل بانک شهر جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان را دریافت کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، در نخستین کنفرانس مدیریت فرایند و رهبری سازمان که با حضور ۸۰۰ نفر از مدیران ارشد در عرصه مدیریت و رهبری بنگاه‌های کسب و کار برگزار شد، جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان به دکترحسین محمد پورزرندی، مدیرعامل این بانک اعطا شد.

در این نشست که آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و علمی اساتید، محققان، رهبران، مدیران سازمان‌ها و ارگان‌‌ها و شرکت‌های کشور در زمینه مدیریت فرایندهای کسب و کار ارایه شد، جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان به دلیل مدیریت مؤثر و کارآمد که منجر به ارتقا و بهبود سطح عملکرد سازمان شده است، به دکتر پورزرندی اختصاص یافت.

 

نخستین کنفرانس و جایزه ملی مدیریت فرایند و رهبری سازمان، ۲۸ آذرماه از سوی پژوهشکده مدیریت سما در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.