خداحافظی «هامانه» از وزارت نفت

خداحافظی «هامانه» از وزارت نفت وزیر نفت ضمن قدردانی از خدمات سید کاظم وزیری‌هامانه برای پیشرفت صنعت نفت در سال‌های اخیر گفت: خدمات و دلسوزی‌های جنابعالی برای صنعت نفت، فراموش ناشدنی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بیژن‌زنگنه در نامه‌ای خطاب به سیدکاظم وزیری‌هامانه آورده است: اکنون که به خواست خود به همکاری اداری با صنعت نفت […]

خداحافظی «هامانه» از وزارت نفت

وزیر نفت ضمن قدردانی از خدمات سید کاظم وزیری‌هامانه برای پیشرفت صنعت نفت در سال‌های اخیر گفت: خدمات و دلسوزی‌های جنابعالی برای صنعت نفت، فراموش ناشدنی است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، بیژن‌زنگنه در نامه‌ای خطاب به سیدکاظم وزیری‌هامانه آورده است: اکنون که به خواست خود به همکاری اداری با صنعت نفت خاتمه می‌دهید، وظیفه خود میداند که از خدمات صمیمانه جنابعالی برای پیشرفت صنعت نفت به‌ویژه در سال‌های اخیر و از اهتمام جنابعالی برای پیشبرد طرح ستاره خلیج‌فارس تقدیر و تشکر نماید.

خدمات و دلسوزی‌های جنابعالی برای صنعت نفت، فراموش‌ناشدنی است و قطعاً این صنعت در آینده نیز کماکان از مشورت‌ها، نظرات و همکاری جنابعالی بهره خواهد گرفت.

 

برای جنابعالی از خداوند متعال، سلامت و ادامه توفیقات مسألت می‌کند.