۲۰۳۷ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه -نقشه برداری

آگهی مناقصه دو مرحله‌ای عمومی شماره آگهی  ۳/۹۵ ( نوبت اول ) سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه در نظر دارد خدمات مهندسی و مشاوره مربوط به انجام خدمات نقشه برداری شامل تبدیل و ترسیم نقشه به روش فتوگرامتری و آماده سازی اطلاعات برای ورود به GIS منطقه شماره ۲ تولید نقشه (بخش جنوبی […]

آگهی مناقصه دو مرحله‌ای عمومی

شماره آگهی  ۳/۹۵

( نوبت اول )

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه در نظر دارد خدمات مهندسی و مشاوره مربوط به انجام خدمات نقشه برداری شامل تبدیل و ترسیم نقشه به روش فتوگرامتری و آماده سازی اطلاعات برای ورود به GIS منطقه شماره ۲ تولید نقشه (بخش جنوبی رودخانه) شهر کرمانشاه را از طریق مناقصه دو مرحله‌ای به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت‌های دارای سابقه کار، توان مالی و دارای گواهی‌نامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که مایل به همکاری در این زمینه می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت شرکت در مناقصه به واحد قراردادهای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۰۸۳۳۷۲۷۴۲۴۲ و ۰۸۳۳۷۲۷۳۱۳۸ تماس حاصل فرمایند.

۱- تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( دویست و پنجاه میلیون ریال) که به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی به شماره حساب ۳۵۴۱۶۸۲۴۶۶۱ بانک رسالت شعبه کرمانشاه می‌باشد.

۲- مبلغ خرید اسناد: به مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال (پانصد هزار ریال) که به صورت فیش واریزی به شماره حساب ۳۵۴۱۶۸۲۴۶۶۱ بانک رسالت شعبه کرمانشاه می‌باشد.

۳- زمان دریافت و تحویل اسناد مناقصه: ( ده روز پس از نشر آگهی نوبت دوم ) تا پایان وقت اداری ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸

۴- محل دریافت پاکات: کرمانشاه خیابان حداد عادل روبروی پارکینگ طبقاتی بیستون دبیرخانه حراست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه

۵- محل گشایش پاکات: ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۹ در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه

۶- بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و پاکتهای ارسالی باید لاک و مهر شده تسلیم گردند.

۷- سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد.

۸- مدت اعتبار پیشنهادها ۹۰ روز می‌باشد.

۹- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

۱۰- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده ۱۰ تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها می‌باشد.

۱۱- تنظیم انجام تعهدات: برنده مناقصه مکلف است همزمان با امضای قرارداد ضمانت‌نامه بانکی معادل ۱۰ درصد مبلغ قرارداد به کارفرما تسلیم نماید. ضمانت‌نامه مذکور پس از دوره تضمین مسترد خواهد شد.

قابل ذکر است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

 

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه