طراحی و ساخت ماهواره ظفر تا سال آینده به اتمام می‌رسد

رییس مرکز ملی فضایی ایران طراحی و ساخت ماهواره ظفر تا سال آینده به اتمام می‌رسد رییس مرکز ملی فضایی ایران از اتمام طراحی و ساخت ماهواره ظفر تا سال آینده خبر داد. به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهرمنطقی در خصوص کسب جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا، […]

رییس مرکز ملی فضایی ایران

طراحی و ساخت ماهواره ظفر تا سال آینده به اتمام می‌رسد

رییس مرکز ملی فضایی ایران از اتمام طراحی و ساخت ماهواره ظفر تا سال آینده خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهرمنطقی در خصوص کسب جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا، بیان کرد: این موضوع دارای جوانب متعددی است که از جمله آنها فعالیت‌های علمی و دانشگاهی است؛ ایران در سال ۲۰۱۵ از نظر میزان مدارک علمی هوافضایی در رتبه یازدهم جهان قرار گرفته است.

وی افزود: میزان ارجاعات نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه ارتقا یافته و همچنین در ۴ سال اخیر در رتبه اول در مدارک علمی رشته هوافضا در منطقه بوده است.

منطقی در ادامه به موضوع توسعه فناوری‌ها فضایی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های تعریف شده با همکاری دانشگاه‌ها و نیز کارهای انجام شده توسط شرکت‌های دانش بنیان صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به ماهواره‌های دانشجویی دوستی، ناهید، ‌ات‌ست، ظفر و… اشاره کرد.

وی تصریح کرد: دو ماهواره سنجشی امیرکبیر و ماهواره مخابراتی ناهید در مراحل پایانی تجمیع و تست ماهواره قرار دارد و به‌زودی آماده پرتاب خواهد شد.

رییس مرکز ملی فضایی ایران همچنین با اشاره به سامانه بالن مخابراتی، اظهار کرد: طراحی بالن مخابراتی تدبیر۱ (بام) انجام شده و آزمایش بالن مقید نیز به زودی انجام خواهد شد.

 

منطقی با اشاره به ساخت ماهواره‌های دانشگاهی، ادامه داد: ماهواره دانشگاهی دوستی یک ماهواره سنجشی است که در حال اتمام مراحل ساخت است، این ماهواره که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف طراحی و ساخته شده آماده پرتاب است و همچنین طراحی و ساخت ماهواره ظفر تا سال آینده به اتمام خواهد رسید.