فرایند قیمت‌گذاری در کل بازار سرمایه بر مبنای عرضه و تقاضا است

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس فرایند قیمت‌گذاری در کل بازار سرمایه بر مبنای عرضه و تقاضا است معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران می‌گوید با توجه به این‌که هر ماه امتیاز تسهیلات مسکن جدید اعلام می‌شود، این موضوع روی عرضه و در نتیجه قیمت تسه تأثیر دارد، اما در کل شرایط قیمت‌گذاری تابع […]

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس

فرایند قیمت‌گذاری در کل بازار سرمایه بر مبنای عرضه و تقاضا است

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران می‌گوید با توجه به این‌که هر ماه امتیاز تسهیلات مسکن جدید اعلام می‌شود، این موضوع روی عرضه و در نتیجه قیمت تسه تأثیر دارد، اما در کل شرایط قیمت‌گذاری تابع مشخصی از وضعیت بیرونی بازار مسکن است.

بهنام محسنی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این‌که آیا امکان دارد در آینده نزدیک با افزایش عرضه، قیمت اوراق تسهیلات مسکن پایین‌تر آید، اظهارکرد: فرایند قیمت‌گذاری در کل بازار سرمایه بر مبنای عرضه و تقاضا است و به صورت ماهیانه بانک مسکن نمادهای مشخصی را اختصاص می‌دهد و امتیازهای تسهیلات مسکن جدید اعلام می‌شود که این موضوع در فرایند قیمت‌گذاری و تقویت سمتِ عرضه کمک مؤثری می‌کند. به نظر من شرایط قیمت‌گذاری تابع مشخصی از وضعیت بیرونی بازار مسکن در اقتصاد کشور است.

 

وی در پاسخ به این‌که آیا از دیدگاه شما تا امروز اوراق تسهیلات مسکن توانسته به هدف اصلی‌اش که خانه‌دار کردن بی‌خانه‌ها بود، دست پیدا کند؟ گفت: به نظر من مقایسه هزینه تأمین مالی از طریق خرید اوراق تسهیلات مسکن برای هر شخص بسته به امکانات او برای تأمین منابع از سایر منابع دارایی دارد. ممکن است شخصی بتواند از مبادی خاصی تأمین مالی کند، آن فرد می‌تواند نرخ بهینه را خود انتخاب کند. در نتیجه به صورت کلی در این زمینه نمی‌توان صحبت کرد و باید گفت یکی از راه‌های تأمین مالی از طریق تسه است.