کارگزاران بیمه، خسارت بیمه‌گذاران را پیگیری و دریافت می‌کنند

بیمه مرکزی مجوز داد کارگزاران بیمه، خسارت بیمه‌گذاران را پیگیری و دریافت می‌کنند بیمه مرکزی، نمونه اجازه‌نامه‌های کارگزاران رسمی بیمه برای پیگیری پرونده‌های خسارت و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‌نامه به نمایندگی از بیمه‌گذاران را تدوین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده از بیمه مرکزی، نمونه اجازه‌نامه‌های موضوع بندهای ۲ و ۴ ماده […]

بیمه مرکزی مجوز داد

کارگزاران بیمه، خسارت بیمه‌گذاران را پیگیری و دریافت می‌کنند

بیمه مرکزی، نمونه اجازه‌نامه‌های کارگزاران رسمی بیمه برای پیگیری پرونده‌های خسارت و تکمیل فرم پیشنهاد بیمه‌نامه به نمایندگی از بیمه‌گذاران را تدوین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده از بیمه مرکزی، نمونه اجازه‌نامه‌های موضوع بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ آیین‌نامه کارگزاری(دلالی) رسمی بیمه مستقیم (شماره ۹۲) از سوی اداره کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی، تدوین و به کلیه شرکت‌های بیمه، انجمن‌های صنفی کارگزاران رسمی بیمه و جامعه کارگزاران رسمی بیمه ابلاغ شد.

مطابق این اجازه‌نامه‌ها، کارگزاران رسمی بیمه می‌توانند به نمایندگی از متقاضیان خدمات بیمه و بیمه‌گذاران نسبت به تکمیل و امضای فرم پیشنهاد بیمه و همچنین پیگیری پرونده‌های خسارت بیمه‌نامه‌هایی که با کد همان کارگزار صادر شده است، اقدام کنند.

بدیهی است، کارگزار رسمی بیمه مستقیم می‌تواند در صورت توافق فی‌مابین با بیمه‌گذار، حق‌الزحمه پیگیری خسارت را تعیین و دریافت کند.

 

شایان ذکر است، مراتب فوق‌الذکر به همراه نمونه اجازه‌نامه‌های مورد اشاره از طریق سامانه تعاملی الکترونیکی فیمابین جامعه کارگزاران با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بستر سامانه سنهاب (میز کار کارگزاران) برای کلیه کارگزاران رسمی بیمه ارسال و برای آن‌ها قابل دسترسی است.