۴۰۰۸ مناقصه – پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد – خرید ۷۰٫۰۰۰ کیلوگرم گریس

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد در نظر دارد خرید ۷۰٫۰۰۰ کیلوگرم گریس EP2 جهت پروژه حفاری مکانیزه خط ۳ قطار شهری مشهد را به فروشنده /تولیدکننده واجدشرایط واگذار نماید. بدین منظور از فروشندگان /تولیدکنندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد بلوار امامت، نبش امامت ۴۹ […]

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای

پروژه خط ۳ قطار شهری مشهد در نظر دارد خرید ۷۰٫۰۰۰ کیلوگرم گریس EP2 جهت پروژه حفاری مکانیزه خط ۳ قطار شهری مشهد را به فروشنده /تولیدکننده واجدشرایط واگذار نماید.

بدین منظور از فروشندگان /تولیدکنندگان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: مشهد بلوار امامت، نبش امامت ۴۹ واحد قراردادها، پروژه حفاری مکانیزه خط ۳ قطار شهری مشهد، مراجعه نمایند. تلفن: ۳۷۱۳۹۶۱۰-۰۵۱ داخلی ۳۵۴

سایر شرایط:

۱ – مدت اجرای کار ۳۶۵ روز تقویمی

۲ – مدارک لازم برای دریافت اسناد مناقصه اساسنامه، رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.

۳- تضمین شرکت در مناقصه فوق ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

الف) ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل سه ماه صادره از سوی بانک‌ها یا از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی در وجه «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) موسسه مهندسی رهاب»

ب) واریز نقدی به‌حساب شماره ۵۱۵۴۸۷۸۱۱۲۰۰۲ بانک سپه شعبه احمدآباد مشهد به‌نام «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)» به شماره شبای IR100150000005154878112002

۴- محل گشایش پاکات: مشهد، بلوار امامت، نبش امامت ۴۹، پروژه حفاری مکانیزه خط ۳ قطار شهری مشهد.

۵- مناقصه‌گزار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.

۶- آخرین‌مهلت دریافت اسناد مناقصه: پایان وقت اداری (ساعت ۱۴:۰۰) روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ می‌باشد.