عرضه یک خودروی اقتصادی توسط هر خودروساز

وزیر صمت، با بیان اینکه فروش خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت، گفت: بنا شده که هر خودروساز حداقل یک نوع خودروی اقتصادی تولید و عرضه کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ اظهار داشت: براساس برنامه‌های تولید، بنا شده که هر خودروساز حداقل یک نوع خودروی اقتصادی تولید و عرضه کند. وزیر صمت، افزود: توسعه ساخت […]

وزیر صمت، با بیان اینکه فروش خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت، گفت: بنا شده که هر خودروساز حداقل یک نوع خودروی اقتصادی تولید و عرضه کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، عباس علی‌آبادی؛ اظهار داشت: براساس برنامه‌های تولید، بنا شده که هر خودروساز حداقل یک نوع خودروی اقتصادی تولید و عرضه کند. وزیر صمت، افزود: توسعه ساخت داخل در اولویت ماست، اما به نحوی که مردم هم حق انتخاب داشته باشند و با توجه به افزایش کیفیت تولیدات داخلی، مردم خودروهای داخلی را انتخاب خواهند کرد. وی ادامه داد: تمرکز ما بر تولید خودروهایی است که مزیت رقابتی برای صادرات داشته باشند و بتوان آن‌ها را صادر کرد، اما فروش خودروهای وارداتی هم آغاز شده است و واردات افزایش خواهد یافت. وزیر صمت، گفت: مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد و مجلس و دولت برای این موضوع اتفاق نظر دارند، ما هم شرایط را متناسب با سیاست‌های کشور برای واردکننده‌ها آسان‌تر می‌کنیم.