۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید میز تست شیر آلات جوشی

آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۰۷۱۷۸ – T19 موضوع اگهی: خرید میز تست شیر آلات جوشی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط عمومی و امور بین الملل

آگهی مناقصه عمومی
با اخذ سپرده
درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۰۷۱۷۸ – T19
موضوع اگهی:
خرید میز تست شیر آلات جوشی
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت
WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.
روابط عمومی و امور بین الملل