۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ساخت کاپلینگ توربین

آگهی مناقصه عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۰۷۵۷۰ – T31 موضوع آگهی: ساخت کاپلینگ توربین برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط عمومی و امور بین الملل    

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۰۷۵۷۰ – T31

موضوع آگهی:

ساخت کاپلینگ توربین

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین الملل