۴۰۱۰ مناقصه – شرکت معدنی املاح ایران – تأمین و تحویل کندانسورهای ۲۰۱ و ۲۰۴

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت شرکت معدنی املاح ایران   شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین و تحویل کندانسورهای ۲۰۱ و ۲۰۴ مجتمع تولیدی اراک مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت به شرح ذیل اقدام […]

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت

شرکت معدنی املاح ایران

  شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین و تحویل کندانسورهای ۲۰۱ و ۲۰۴ مجتمع تولیدی اراک مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی و تشخیص صلاحیت به شرح ذیل اقدام نماید:

۱- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (هفتصد میلیون ریال) به‌صورت (ضمانتنامه بانکی معتبر قابل تمدید با حداقل سه ماه اعتبار و یا واریز وجه نقد به‌حساب شرکت معدنی املاح ایران)

۲- مهلت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۰۰) روز دوشنبه مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۲

۳-مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶:۰۰) روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲

۴- زمان گشایش پاکت‌ها: روز شنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۲

۵- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اراک، میدان امام، کمربندی شمالی، کیلومتر ۸ جاده معدن میقان، شرکت معدنی املاح ایران تلفن ۳۳۶۸۸۱۱۵ -۰۸۶ داخلی ۲۸۲ آقای دانش، تهران، یوسف‌آباد، خیابان ۶۴، پلاک ۲۹، تلفن ۸۸۰۶۷۸۲۸-۰۲۱ داخلی ۳۰۶ خانم اله­نظری. گرمسار، کیلومتر ۳۵ جاده گرمسار به سمنان تلفن ۳۱۴۳۳۰۰۰ -۰۲۳ داخلی ۱۵۱ آقای قندالی.

۶-دریافت به‌صورت الکترونیکی امکان‌پذیر است.

۶- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۷-شرکت در قبول و یا رد پیشنهادها مختار است.

۸-در صورتیکه برنده مناقصه یا نفر دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد انجام معامله نشود سپرده آن‌ها به نفع شرکت ضبط خواهد شد.

 

 

شرکت معدنی املاح ایران