۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ساخت قطعات یدکی توربین گازی

آگهی مناقصه عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۹۰۲۲۰۰۱ -T31 موضوع آگهی: ساخت قطعات یدکی توربین گازی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط عمومی و امور بین الملل    

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۹۰۲۲۰۰۱ -T31

موضوع آگهی:

ساخت قطعات یدکی توربین گازی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین الملل