۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید شیرآلات صنعتی

آگهی مناقصه عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۱۰۱۸۰ -T18 موضوع آگهی: خرید شیرآلات صنعتی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط عمومی و امور بین الملل  

آگهی مناقصه عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۱۰۱۸۰ -T18

موضوع آگهی:

خرید شیرآلات صنعتی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین الملل