۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید کابل ابزار دقیق

آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره : RHP – ۹۸۲۶۲۰۹۰۰۴ – T20 موضوع آگهی: خرید کابل ابزار دقیق برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط عمومی و امور بین الملل  

آگهی مناقصه عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره : RHP – ۹۸۲۶۲۰۹۰۰۴ – T20

موضوع آگهی:

خرید کابل ابزار دقیق

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومی و امور بین الملل