۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید رزین روغن گیر

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۲۴۸۹۲۲ – T17 موضوع آگهی: خرید رزین روغن گیر برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۲۴۸۹۲۲ – T17

موضوع آگهی:

خرید رزین روغن گیر

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل