۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید انواع اتصالات

آگهی مناقصه‌عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHD – ۰۲۱۱۰۵۴ – T34 موضوع آگهی: خرید انواع اتصالات برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHD – ۰۲۱۱۰۵۴ – T34

موضوع آگهی:

خرید انواع اتصالات

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل