۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید نبشی و قوطی

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS – ۰۲۴۷۸۱۹ – T34 موضوع آگهی: خرید نبشی و قوطی برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS – ۰۲۴۷۸۱۹ – T34

موضوع آگهی:

خرید نبشی و قوطی

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل