۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید الکتروموتور

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۰۹۷۰۲ – T20 موضوع آگهی: خرید الکتروموتور برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP – ۷۳۰۲۵۰۹۷۰۲ – T20

موضوع آگهی:

خرید الکتروموتور

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل