۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی ایلام – تأمین نیروی انسانی

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، رستوران، حراست، انبارش و بارگیری، فوریت‌های پزشکی و اورژانس، پرسنل روزمزد و تأمین وسائط نقلیه سبک و سنگین شرکت پتروشیمی ایلام شماره مناقصه: ۰۲۰–۰۲–ILPC-T شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات در نظر دارد تأمین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، […]

آگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران

موضوع مناقصه: تأمین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، رستوران، حراست، انبارش و بارگیری، فوریت‌های پزشکی و اورژانس، پرسنل روزمزد و تأمین وسائط نقلیه سبک و سنگین شرکت پتروشیمی ایلام

شماره مناقصه: ۰۲۰۰۲ILPC-T

شرکت پتروشیمی ایلام به استناد مجوز صادره از کمیسیون معاملات در نظر دارد تأمین نیروی انسانی خدمات پشتیبانی، رستوران، حراست، انبارش و بارگیری فوریت‌های پزشکی و اورژانس، پرسنل روزمزد و تأمین وسائط نقلیه سبک و سنگین خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.

لذا بدینوسیله جهت ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران از شرکت‌های علاقه‌مند دعوت می‌گردد در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه، از مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ به یکی از دو نشانی ذیل:

samim.ilampetro.com –

– www.ilampetro.com/ بخش کمیسیون معاملات / زیر بخش مناقصات

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام و حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ مدارک ارزیابی‌کیفی را تکمیل و در سامانه samim.ilampetro.com بارگذاری نمایند.

لازم به ذکر است مناقصه‌گران می‌بایست پاکت ب (ارزیابی‌کیفی) خود را علاوه بر بارگذاری در سامانه سمیم، به‌صورت فیزیکی نیز در پاکت مهروموم شده به آدرس دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در ایلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، پتروشیمی ایلام، ساختمان مدیریت، واحد کمیسیون معاملات تحویل دهند.

مناقصه گر لازم است توانایی تودیع ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به میزان ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (صد میلیارد ریال) را داشته باشد (در مرحله ارزیابی‌کیفی نیاز به ارائه ضمانتنامه نمی‌باشد.)

آدرس: ايلام، چوار، نرسیده به روستای آبزا، شرکت پتروشیمی ایلام

پورتال اطلاع‌رسانی و برگزاری الکترونیکی معاملات: samim.ilampetro.com و www.ilampetro.com

تلفن: ۳۸۳۹۰۰۰۰-۰۸۴ داخلی: ۳۰۰۳ تماس مستقیم: ۳۲۷۲۳۹۴۸-۰۸۴

فکس: ۳۲۷۲۳۹۴۸ -۰۸۴ کدپستی: ۶۹۳۶۱۵۹۷۰۰