۴۰۱۰ مناقصه – شرکت فولاد آلیاژی ایران – خرید مقدار ۱۵۰ تن وایر آلومینیوم

شرکت فولاد آلیاژی ایران ((سهامی عام)) تاریخ : شماره : صفحه :  ((آگهی مناقصه‌عمومی شماره  ۲۳/م/م/۱۴۰۲)) شركت فولاد آلیاژی ايران در نظر دارد مقدار ۱۵۰ تن وایر آلومینیوم موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگانی که توانایی تولید و تحویل وایر آلومینیوم بر اساس شرایط مذکور در اسناد مناقصه […]

شرکت فولاد آلیاژی ایران

((سهامی عام))

تاریخ :
شماره :
صفحه :
 ((آگهی مناقصه‌عمومی شماره  ۲۳/م/م/۱۴۰۲))

شركت فولاد آلیاژی ايران در نظر دارد مقدار ۱۵۰ تن وایر آلومینیوم موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگانی که توانایی تولید و تحویل وایر آلومینیوم بر اساس شرایط مذکور در اسناد مناقصه را دارد، دعوت می‌شود در مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای مربوطه به شماره ۲۳/ م/ م/۱۴۰۲ شرکت نمایند. لازم به ذکر است به پیشنهادهای آن دسته از شرکت‌کنندگانی که تولیدکننده وایر آلومینیوم طی اسناد مناقصه نباشند و همچنین به پاکت‌هایی که بعد از زمان مذکور تحویل گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضيان شركت در مناقصه می‌توانند به‌منظور دریافت اسناد و شرایط مناقصه به سایت شرکت فولاد آلیاژی ایران به آدرس www.iasco.ir بخش خرید و تأمین کنندگان-قسمت مناقصات مراجعه نمایند و در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور می‌بایست، پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه؛ به دبیرخانه حراست شرکت واقع در محل کارخانه (یزد، جاده کنارگذریزد-کرمان، نرسیده به پایانه باربری، کیلومتر ۲۴ جاده فولاد آلیاژی) تحویل نمایند.

متقاضیان می‌توانند در صورت نیاز؛ همه‌روزه به‌غیراز ایام تعطیل از ساعت ۰۸:۰۰ لغایت ۱۷:۰۰ به‌منظور دریافت اطلاعات تکمیلی فنی و بازرگانی و نحوه ارسال و تکمیل اسناد با آقای میلی (شماره تماس‌های ۳۱۲۲۲۵۴۷ -۰۳۵ و ۰۹۱۳۱۵۸۶۴۹۵) تماس حاصل نمایند.

 شرکت فولاد آلیاژی ایران- مدیریت امور خرید