۴۰۱۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید لوله و اتصالات

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)   شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش […]

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی

(به همراه ارزیابی‌کیفی)

 

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم غربی (شهید گودرزی)، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱ -۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱

۲-مهلت‌های زمانی: دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲

مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲

تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ خواهد بود.

 

ردیف موضوع مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شماره مناقصه
۱ خرید لوله و اتصالات پلی‌اتیلن دوجداره کُرتیوب با اتصال جوش الکتروفیوژن قطر ۱۰۰۰ میلی‌متر. ۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۳۶
۲ خرید پله منهول فاضلابی به تعداد ۳۰۰۰۰ عدد ۹۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۲۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۳۷

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))