۴۰۱۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز

  مناقصه دارد مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات […]

 

مناقصه دارد مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه

 

شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید.

لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش
پاکات از طریق درگاه سامانه الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شماره مناقصه موضوع مناقصه محل اجرا- استان خراسان رضوی مبلغ تضمین محل اعتبار
۲۰۰۲۰۰۱۴۷۷۰۰۰۰۱۶ مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه نیروگاه سیکل ترکیبی رشاد تربت‌حیدریه حداقل ۵% مبلغ پیشنهادی منابع داخلی (غیر عمرانی)

 

*تاریخ عرضه الکترونیکی اسناد از طریق سامانه: از ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲

*مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲

*مهلت ارسال فیزیکی و الکترونیکی اسناد (از طریق سامانه): ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲

*زمان گشایش پاکات (الف و ب): ساعت ۱۰:۳۰ صبح مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲

 *شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر

تلفن ۳۶۲۲۱۲۴۸-۰۵۸- دورنگار ۳۶۳۴۳۵۵۰-۰۵۸ شرکت تولید نیروی برق شیروان

*محل تحویل پاکات فیزیکی و گشایش پاکت‌ها:

خراسان شمالی، شیروان، کیلومتر ۱۲ جاده شیروان- قوچان، تلفن: ۳۶۲۲۱۲۴۸-۰۵۸، شركت تولید نیروی برق شیروان

شماره تماس جهت انجام مراحل عضویت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ۱۴۵۶

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع‌رسانی ذیل مراجعه نمایند:

پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی http://tender.tpph.ir                                        

 

شرکت تولید نیروی برق شیروان