۴۰۱۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوشهر – عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات سایت­های جنوبی و شمالی

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی مناقصه شماره ۴۶۵/۰۲-۵۲BUPC/TENDER- شرکت پتروشیمی بوشهر (سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات سایت­های جنوبی و شمالی و شیرین سازی مجتمع پتروشیمی بوشهر واقع در استان بوشهر، شهرستان عسلویه، فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پارس را با مشخصات ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید. […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی

مناقصه شماره ۴۶۵/۰۲-۵۲BUPC/TENDER-

شرکت پتروشیمی بوشهر (سهامی خاص) در نظر دارد، عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات سایت­های جنوبی و شمالی و شیرین سازی مجتمع پتروشیمی بوشهر واقع در استان بوشهر، شهرستان عسلویه، فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پارس را با مشخصات ذیل به پیمانکاران واجدشرایط واگذار نماید.

 • دستگاه مناقصه‌گزار (كارفرما): شرکت پتروشیمی بوشهر.
 • محل اجرای کار: استان بوشهر، شهرستان عسلویه.
 • مدت اجرای کار: ۱۸ ماه تقویمی از شروع به کار.
 • دستگاه نظارت: مدیر مجتمع پتروشیمی بوشهر.

لذا متقاضیان می­توانند، به‌منظور دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ با ارائه معرفی‌نامه ممهور به مهر و امضاء مقام مجاز به شرکت پتروشیمی بوشهر به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

تهران: ستارخان، خیابان حبیب اله، بلوار متولیان، پلاک ۷، طبقه ۳، شرکت پتروشیمی بوشهر، امور حقوقی و پیمان­ها.

مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:

 • نامه اعلام آمادگی و معرفی‌نامه به جهت حضور در مناقصه و دریافت اسناد ممهور به مهر و امضاء صاحبین امضاء مجاز متقاضی.
 • اصل فیش واریز وجه نقد به جهت خرید اسناد مناقصه به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در وجه حساب سپرده شرکت پتروشیمی بوشهر به شماره‌حساب ۲۶۱۳۰۹۸۱۰۳ بانک تجارت.

سایر شرایط مناقصه:

 • متقاضیان به‌منظور شرکت در مناقصه می­بایست توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی/ چک تضمین‌شده بانکی/ وجه نقد از طریق واریز به‌حساب سپرده شرکت پتروشیمی بوشهر به شماره‌حساب ۲۶۱۳۰۹۸۱۰۳ بابت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه) به میزان ۱۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را دارا باشند.
 • پاکات مالی مناقصه‌گرانی گشوده خواهد شد که علاوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار، حداقل امتیاز لازم را در ارزیابی‌کیفی کسب نموده باشند.
 • متقاضی می­بایست شخص حقوقی و دارای حداقل ۵ سال سابقه کاری مرتبط باشد.
 • آخرین‌مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۲ می­باشد.
 • متقاضیان می­توانند در خصوص دریافت اطلاعات بیشتر و یا هرگونه سؤال با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:‎۰۲۱-۴۲۷۵۷۴۵۰

مدیریت حقوقی و امور پیمان‌های شرکت پتروشیمی بوشهر